شب هفتم دهه اول محرم 1396

شب هفتم دهه اول محرم 1396

سخنران: حجت الاسلام سبحانی
مادحین: آقایان علی خدادوست و محمدرضا ابراهیم زاده

شب ششم دهه اول محرم 1396

شب ششم دهه اول محرم 1396

سخنران: حجت الاسلام سبحانی
مادحین: آقایان علی خدادوست و محمدرضا ابراهیم زاده

شب پنجم دهه اول محرم 1396

شب پنجم دهه اول محرم 1396

سخنران: حجت الاسلام سبحانی
مادحین: آقایان علی خدادوست و محمدرضا ابراهیم زاده

شب چهارم دهه اول محرم 1396

شب چهارم دهه اول محرم 1396

سخنران: حجت الاسلام سبحانی
مادحین: آقایان علی خدادوست و محمدرضا ابراهیم زاده

شب سوم دهه اول محرم 1396

شب سوم دهه اول محرم 1396

سخنران: حجت الاسلام سبحانی
مادحین: آقایان علی خدادوست و محمدرضا ابراهیم زاده

شب دوم دهه اول محرم 1396

شب دوم دهه اول محرم 1396

سخنران: حجت الاسلام سبحانی
مادحین: آقایان علی خدادوست و محمدرضا ابراهیم زاده

شب اول دهه اول محرم 1396

شب اول دهه اول محرم 1396

سخنران: حجت الاسلام سبحانی
مادحین: آقایان علی خدادوست و محمدرضا ابراهیم زاده

چاووش محرم حسینی

چاووش محرم حسینی

سخنران: حجت الاسلام بنایی
مادحین: آقایان سید محمد جوادی و محمد نداف پور

 پخش زنده مراسم هیئت عشاق الحسن علیه السلام کاشان 


۱۳۹۹ © کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به هیئت فرهنگی عشاق الحسن علیه السلام کاشان می باشد.