شب تاسوعای حسینی محرم 1395

شب تاسوعای حسینی محرم 1395

سخنران: حجت الاسلام مشکوری
مادحین: آقایان هادی ترسلی و محمدرضا ابراهیم زاده

شب هشتم دهه اول محرم 1395

شب هشتم دهه اول محرم 1395

سخنران: حجت الاسلام مشکوری
مادحین: آقایان هادی ترسلی و محمدرضا ابراهیم زاده
شعرخوانی: آقای داوود رحیمی

شب هفتم دهه اول محرم 1395

شب هفتم دهه اول محرم 1395

سخنران: حجت الاسلام مشکوری
مادحین: آقایان هادی ترسلی و محمدرضا ابراهیم زاده

شب ششم دهه اول محرم 1395

شب ششم دهه اول محرم 1395

سخنران: حجت الاسلام مشکوری
مادحین: آقایان هادی ترسلی و محمدرضا ابراهیم زاده

شب پنجم دهه اول محرم 1395

شب پنجم دهه اول محرم 1395

سخنران: حجت الاسلام مشکوری
مادحین: آقایان هادی ترسلی و محمدرضا ابراهیم زاده

شب چهارم دهه اول محرم 1395

شب چهارم دهه اول محرم 1395

سخنران: حجت الاسلام مشکوری
مادحین: آقایان هادی ترسلی و محمدرضا ابراهیم زاده

شب سوم دهه اول محرم 1395

شب سوم دهه اول محرم 1395

سخنران: حجت الاسلام مشکوری
مادحین: آقایان هادی ترسلی و محمدرضا ابراهیم زاده

شب دوم دهه اول محرم 1395

شب دوم دهه اول محرم 1395

سخنران: حجت الاسلام مشکوری
مادحین: آقایان هادی ترسلی و محمدرضا ابراهیم زاده

چاووش محرم حسینی

چاووش محرم حسینی

سخنران: حجت الاسلام شیخ جواد اسماعیلی
مداحی پیش منبر: حاج عباس جهانی
مادحین: آقایان حاج ابوالفضل بختیاری و هادی ترسلی

 پخش زنده مراسم هیئت عشاق الحسن علیه السلام کاشان 


۱۳۹۹ © کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به هیئت فرهنگی عشاق الحسن علیه السلام کاشان می باشد.