شب تاسوعای حسینی محرم 1394

شب تاسوعای حسینی محرم 1394

سخنران: حجت الاسلام شیخ جواد اسماعیلی
مداحی پیش منبر: آقای حاج عباس جهانی
مادحین: آقایان هادی ترسلی و محمد رباط جزی

شب هشتم دهه اول محرم 1394

شب هفتم دهه اول محرم 1394شب هشتم دهه اول محرم 1394

سخنران: حجت الاسلام شیخ جواد اسماعیلی
مداحی پیش منبر: آقای حاج عباس جهانی
مادحین: آقایان هادی ترسلی و محمد رباط جزی

شب هفتم دهه اول محرم 1394

شب هفتم دهه اول محرم 1394

سخنران: حجت الاسلام شیخ جواد اسماعیلی
مداحی پیش منبر: آقای حاج عباس جهانی
مادحین: آقایان هادی ترسلی و محمد رباط جزی

شب ششم دهه اول محرم 1394

شب پنجم دهه اول محرم 1394شب ششم دهه اول محرم 1394

سخنران: حجت الاسلام شیخ جواد اسماعیلی
مداحی پیش منبر: آقای حاج عباس جهانی
مادحین: آقایان هادی ترسلی و محمد رباط جزی

شب پنجم دهه اول محرم 1394

شب پنجم دهه اول محرم 1394

سخنران: حجت الاسلام شیخ جواد اسماعیلی
مداحی پیش منبر: آقای حاج عباس جهانی
مادحین: آقایان هادی ترسلی و محمد رباط جزی

شب چهارم دهه اول محرم 1394

شب چهارم دهه اول محرم 1394

سخنران: حجت الاسلام شیخ جواد اسماعیلی
مداحی پیش منبر: آقای حاج عباس جهانی
مادحین: آقایان هادی ترسلی و محمد رباط جزی

شب سوم دهه اول محرم 1394

شب سوم دهه اول محرم 1394

سخنران: حجت الاسلام شیخ جواد اسماعیلی
مداحی پیش منبر: آقای حاج عباس جهانی
مادحین: آقایان هادی ترسلی و محمد رباط جزی

شب دوم دهه اول محرم 1394

چاووش محرم حسینیشب دوم دهه اول محرم 1394

سخنران: حجت الاسلام شیخ جواد اسماعیلی
مداحی پیش منبر: آقای حاج عباس جهانی
مادحین: آقایان هادی ترسلی و محمد رباط جزی

چاووش محرم حسینی

چاووش محرم حسینی

سخنران: حجت الاسلام حسامی
چاووش خوانی: حاج عباس جهانی
مادحین: آقایان سید محمد جوادی و حاج ابوالفضل بختیاری

 پخش زنده مراسم هیئت عشاق الحسن علیه السلام کاشان 


۱۳۹۹ © کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به هیئت فرهنگی عشاق الحسن علیه السلام کاشان می باشد.